Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

PROJEKTLEDNING

Vi utför projektledning, projektering, utredning,besiktning, kalkyler m.m. vid större service och entreprenad uppdrag

Vi utför alla typer av VVS-arbeten, såsom nybyggnation, ombyggnad samt installation och service av värmepumpar, elpannor mm.

Vi gör även mindre servicearbeten som byten av WC-stolar m.m.

VÄRMEPUMPAR

Vi levererar och installerar värmepumpar för villor, större fastigheter och industrier samt reparerar och utför service.

KÖKS-

RENOVERING

AVLOPPSSYSTEM

Vi utför nya installationer samt reparation på befintliga system.

UNDERCENTRALER

Vi utför service, underhåll, injustering samt installation av undercentraler med fokus på energiåtervinning.

POOL-

INSTALLATIONER

Vi åtar oss total entreprenad för  pool installationer, samt installation och service av poolutrustning

NYBYGGNATION

För nyproduktion kan vi erbjuda VVS installationer i lägenheter, industrihallar, lokaler, fjärrvärmecentraler och nybyggda fastigheter.

KYLINSTALLATIONER

Vi levererar och installerar kylaggegat för villor, större fastigheter och industrier samt reparerar och utför service.

BADRUMS-

RENOVERING

STAMBYTEN

Vi utför stambyten i alla typer av fastigheter.

VÄRMESYSTEM

Vi installerar, felsöker samt åtgärdar alla slags värmesystem

ROT-ARBETEN

Ni som privatperson kan använda ROT-avdraget och göra avdrag på upp till 30 % på arbetskostnaden

FÅ MER INFO OM VÅRAT ARBETE

SAMT PRISER


KVIST VVS

JONAS KVIST VVS AB


Copyright © All Rights Reserved


Kontaktinformation

Palmbladsgatan 7, Uppsala